Informatie over het koor

Ontstaan van Les chanteurs gregoriens:

Medio 2004 hadden enkele gekwalificeerde Gregoriaans-zangers overleg met elkaar en vonden dat het Gregoriaans een extra benadering nodig had.

Gregoriaans op een hoger niveau uitvoeren, dat was de gedachtegang.

Men trommelde enkele liefhebbers op, de meeste waren lid van het St. Petrus koor.

De regionale pers werd ingeschakeld en de reactie hierop was geweldig.

Uiteindelijk is er een groep van 18 mensen ontstaan die ergens, meestal regionaal, een Gregoriaanse eucharistieviering verzorgt.

Het koor vraagt een kerk met een goede akoestiek en verder moet er een uitstekend pijporgel aanwezig zijn.

Aanvankelijk werd er gezongen op de volgende lokaties:

Retraitehuis Uden,  Klooster Franciscanessen Veghel, Abdij Birgittinessen Uden.

Later is daar de St. Petruskerk bijgekomen, waar men steeds op de 5e zondag van de maand zingt.

De vieringen in de St. Petruskerk hebben steeds een apart karakter omdat de aanwezige celebrant de mogelijkheid heeft om alle aanheffingen in het latijn te zingen.

Regionaal probeert men steeds mooie en nieuwe lokaties te bezoeken.

Op speciaal verzoek verzorgt het koor ook rouw- en trouwplechtigheden.

De staf zorgt er steeds voor dat er van de eucharistievieringen die men verzorgt, steeds vooraankondigingen komen in de regionale pers.  

terug naar beginpagina

 

De staf:

De staf van het koor wordt gevormd door:

   dirigenten:            Wim Cöp                                      Hans van Grootel                                          

        

  organist:            Jan de Laat 

                

Foto's: Jan van der Linden, Arnold Zegers

Jan de Laat:

Was jarenlang muziekleraar en lid van het managementteam van het Udens College.

Hij studeerde schoolmuziek, orgel en Hafadirectie aan het Brabants Conservatorium.

Hij is organist van de St. Petruskerk en bespeelt daar het Nöhren hoofdorgel en het Verschueren koororgel.

Het creatief begeleiden van het Gregoriaans is een van zijn vaardigheden.

 

Voormalig dirigent: Bert de Win:  

        Overleden 19 september 2019

Wilt U nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met de staf van het koor: 

Jan de Laat                               OF U KUNT ONS MAILEN: 

Paus Joanneslaan 11

5401 AH Uden

0413 – 264037

Bankrelatie: SNS-Bank, Uden,  IBAN:  NL17SNSB0943560950    t.n.v. Les chanteurs gregoriens.

terug naar beginpagina